τηλέφωνο παραγγελιών
210 6109876

Φιλτρα Επιλογης

Γενικής Χρήσης (H03VV-F & Η05VV-F)

Εύκαμπτο καλώδιο για γενική χρήση σε κατοικίες, μαγειρεία και γραφεία και για τροφοδότηση συσκευών ακόμα και σε υγρούς χώρους και μέτριες καταπονήσεις.

H03VV-F Εύκαμπτο καλώδιο με μόνωση και μανδύα από PVC. Ονομαστική τάση 300/300 V

H05VV-F Εύκαμπτο καλώδιο με μόνωση και μανδύα από PVC. Ονομαστική τάση 300/500 V