τηλέφωνο παραγγελιών
210 6109876

ΝΥΑ (HO5V-U, HO7V-U & HO7V-R)

Τύπος HO5V-U & ΗO7V-U με μονόκλωνο αγωγό και HO7V-R με πολύκλωνο αγωγό, κατάλληλοι για τοποθέτηση σε σωλήνες πάνω ή μέσα σε τοίχο, σε πίνακες ή άλλους κλειστούς χώρους.

HO5V-U Μονοπολικό μη μανδυωμένο καλώδιο για γενική χρήση. Ονομαστική τάση 300/500 V

HO7V-U, HO7V-R Μονοπολικό μονωμένο καλώδιο, χωρίς μανδύα, γενικής χρήσης. Ονομαστικής τάσης 450/750V

 

-57%
-56%
-56%
-56%